ضمن سلام و خوشامدگويى به شما همكاران عزيز به استحضار مى رساند كه اين دوره براى اولين بار  بصورت مجازى و انلاين برگزار مى گردد و امكان سوال پاسخ هم زمان وجود دارد اين دوره از چهار كد دوره به شرح زير تشكيل شده است و از انجاييكه اين كد دوره ها به هم وابسته هستن مى بايست توالى دوره ها حفظ گردد. 

١- سامانه دانش آموزى سناد با كد ٩٩٥٠٦١١٣ به مدت ٨ ساعت .

٢- سامانه دانش آموزى دانا با كد ٩٩٥٠٦١١٢ به مدت ١٢ ساعت. 

٣- سامانه دانش آموزى امين با كد ٩٩٥٠٦١١٤ به مدت ٨ ساعت.

٤- پايگاه اطلاعات يك پارچه دانش آموزى با كد ٩٩٥٠٦١١٥ به مدت ٤ ساعت .

هزينه ثبت نام دوره هاى فوق مبلغ ٩٦٠/٠٠٠ ريال جهت ٣٢ ساعت آموزش انلاين و انجام آزمون مى باشد.(ساعتى ٣٠٠٠ تومان) 

كه مى توانيد بصورت انلاين با استفاده از كارت هاى عضو شتاب پرداخت نماييد.

در صورت بروز هر گونه مشكل مى توانيد با پشتيبان سايت تماس حاصل نماييد. 

هزينه ثبت نام دوره هاى فوق مبلغ ٩٦٠/٠٠٠ ريال جهت ٣٢ ساعت آموزش انلاين و انجام آزمون مى باشد.(ساعتى ٣٠٠٠ تومان) 

كه مى توانيد بصورت انلاين با استفاده از كارت هاى عضو شتاب پرداخت نماييد.

در صورت بروز هر گونه مشكل مى توانيد با پشتيبان سايت تماس حاصل نماييد. 


این کلاس مختصص افرادی است که از استانها معرفی شده اند جهت امادگی برای آموزش سامانه های دانش آموزی بصورت آنلاین در استانها